Ligaška pravila

Spilliga_01.06.2019_32_KinoSiska_PhotoNejcKetis
25. avgust 2019

Kino Šiška je letos že sedmo leto zapored objavlja razpis za Špil ligo, serijo koncertnih nastopov srednješolskih glasbenih ustvarjalcev. K sodelovanju so vabljene tako zasedbe kot solo ustvarjalci iz Republike Slovenije, ki imajo vsaj dve avtorski skladbi in so sposobni izvesti 20 minut živega koncertnega nastopa. Med prijavljenimi bo strokovna komisija izbrala približno 16 izvajalcev, ki se bodo predstavili na malem odru Kina Šiška v štirih ligaških večerih. S strani občinstva in komisije izbrani izvajalci se bodo pomerili še v dveh polfinalnih večerih ter na zaključnem, finalnem večeru.

POTEK RAZPISA in LIGAŠKA PRAVILA: 

1) Glasbeni izvajalci lahko prijave oddajo do 1. oktobra 2019 na spletni strani www.spilliga.si.

2) Izmed prijavljenih bo strokovna komisija izbrala izvajalce, ki bodo med šolskim letom 2019/2020 nastopili v Kinu Šiška.

3) Rezultati bodo na uradni spletni strani Špil lige objavljeni do 8. oktobra 2019. V primeru, da bodo prijave podaljšane, bo slednje objavljeno na uradni spletni strani.

4) V sklopu Špil lige se bodo odvili 4 ligaški večeri, 2 polfinalna večera in finale.

5) Špil liga bo potekala od oktobra 2019 do junija 2020.

6) Špil liga bo potekala enkrat na mesec v mali dvorani v Kina Šiška Komuni, finalni večer pa se bo odvil na drugem prozorišču.

Prijava glasbenega izvajalca mora vsebovati: 

a) ime zasedbe ali posameznika,

b) zvočni posnetek treh skladb (vsaj 2 morata biti avtorski, posnetek ne rabi biti studijski),

c) kratko biografijo zasedbe ali izvajalca,

d) eno uradno fotografijo v visoki resoluciji,

e) kontaktne podatke (elektronski naslov in telefonsko številko) predstavnika izvajalca,

f) potrdila o šolanju, s katerimi potrjujete status dijaka vsaj polovice članov zasedbe.

Pogoji prijave: 

 • Vsaj polovica članov skupine mora imeti status dijaka.
 • Izvajalci s prijavo in njeno potrditvijo potrjujejo, da so seznanjeni s pravili in pogoji Špil lige ter da jih v celoti sprejemajo.
 • Prijave v nasprotju s pravili in pogoji Špil lige ne bodo veljavne.
 • S prijavo in njeno potrditvijo izvajalec zagotavlja, da je resničen avtor pesmi.
 • Vsi osebni podatki, ki jih ekipa posreduje prirediteljem razpisa, bodo varovani v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Komisija ima pravico, da ne izbere nobene skupine.
 • Organizator Špil lige ne bo prevzel nobene pravne odgovornosti za kršenje avtorskih pravic s strani udeležencev tekmovanja.
 • Izvajalec dovoljuje fotografiranje in snemnje svojega nastopa.
 • Ob prijavi se izvajalec zaveže za 20-minutni nastop.
 • Datume nastopov bomo izbranim izvajalcem sporočili najkasneje teden dni po roku za oddajo prijav.
 • Izbor jezika, v katerem glasbeni izvajalec izvaja besedilo, je osebna odločitev vsakega izvajalca.
 • Glasbeni izvajalci, ki ne bodo izbrani v nadaljevanje, ostanejo anonimni.

Svoje vloge pošljite do vključno 1. oktobra 2019! 

Dodatna vprašanja glede razpisa lahko pošljete na spilliga@kinosiska.si

 

Sponzorji & podporniki